தனி செல்வாக்கு

தனி  செல்வாக்கு  இருப்பது  போன்று  பில்டப்  கொடுத்த  கட்சிகள்  தனியாக  நிற்கும்  சூழ்நிலை
தனி செல்வாக்கு இருப்பது போன்று பில்டப் கொடுத்த கட்சிகள் தனியாக நிற்கும் சூழ்நிலை
சட்டமன்ற தேர்தலில் தங்களுக்கு தனி செல்வாக்கு இருப்பது போன்று பில்டப் கொடுத்த தேமுதிக, கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகள் தனியாக நிற்கும் சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுவிட்டன, உருவபொம்மையை எரித்து, போராட்டம் நடத்தி தொகுதிகளை கேட்டுவாங்கிய ......[Read More…]