தனி பட்ஜெட்

ரயில்வே துறைக்கு இனி தனிபட்ஜெட் இல்லை
ரயில்வே துறைக்கு இனி தனிபட்ஜெட் இல்லை
பொதுபட்ஜெட்டுடன் ரயில்வே பட்ஜெட்டும் சேர்த்து தாக்கல்செய்யப்படும் என்ற மத்திய அரசின் கொள்கை முடிவுக்கு, மத்திய அமைச்சரவை இன்று ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. இதைதொடர்ந்து, ரயில்வே துறைக்கு இனி தனிபட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படமாட்டாது. கடந்த 1924-ம் ஆண்டு முதல் ......[Read More…]