தன்னம்பிகை

நீ நீயாக இரு தன்னம்பிகை வரும்
நீ நீயாக இரு தன்னம்பிகை வரும்
பட்டினத்தார் சொன்னது... உணவை தான் உண்டேன் எப்படி மலம் ஆனது? உயிரோடுதானே இருந்தேன் எப்படி மாண்டு போனேன்? மலம்தான் உணவாக இருந்ததா? மரணம்தான் வாழ்வாய் இருந்ததா? இந்த சுருங்கி போன உடம்புதான் இதுவரை இளமையை சுகித்ததா? இந்த சூம்பும் மார்புகளுக்கா இத்தனை கண்கள் ......[Read More…]

April,3,21,