தன்னிறைவை பெற்றுள்ள சீனா

சீனாவில் கடுமையான பாதிப்புக்கு உள்ளாகும்  கோதுமை உற்ப்பத்தி
சீனாவில் கடுமையான பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் கோதுமை உற்ப்பத்தி
சீனாவில் கோதுமை உற்ப்பத்தி கடுமையாக பாதிக்கப்படலாம் என்று ஐநாவின் உணவு முகமை எச்சரித்துள்ளது , கடந்த 60வது ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு வறட்சி காணப்படுவதாக அரசு ஊடகம் தெரிவித்துள்ளது ஷான்டாங் மாகாணத்தில் உணவு-தானிய ......[Read More…]