தபால் தலை

இந்திராகாந்தி, ராஜீவ் காந்தி  தபால் தலைகளை நிறுத்துவது என்ற முடிவு சரியே
இந்திராகாந்தி, ராஜீவ் காந்தி தபால் தலைகளை நிறுத்துவது என்ற முடிவு சரியே
மறைந்த பிரதமர் இந்திராகாந்தி, மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி ஆகியோரது தபால் தலைகளை நிறுத்துவது என்று எடுத்தமுடிவு சரியானது தான் என்று மத்திய அரசு விளக்கமளித்துள்ளது. ...[Read More…]