தப்பி ஓடி

கந்தஹார் சிறையிலிருந்து 450க்கும் அதிகமான கைதிகள் தப்பி ஓட்டம்
கந்தஹார் சிறையிலிருந்து 450க்கும் அதிகமான கைதிகள் தப்பி ஓட்டம்
கந்தஹார் நகரில் இருக்கும் முக்கியமான சிறை ஒன்றில் சுரங்கம் தோண்டி 450க்கும் அதிகமான கைதிகள் தப்பி ஓடி விட்டதாக ஆப்கன் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.அவர்களில் பெரும்பாலானோர் தலிபான்பயங்கரவாதிகளாவர்.476சிறை கைதிகள் தப்பியுள்ளதாக மதிப்பிடபட்டுள்ளது என ......[Read More…]