தமிழக உள்ளாட்சி தேர்தலை

தமிழக உள்ளாட்சி தேர்தலை யொட்டி அக்டோபர் 17 ,19  பொதுவிடுமுறை
தமிழக உள்ளாட்சி தேர்தலை யொட்டி அக்டோபர் 17 ,19 பொதுவிடுமுறை
தமிழக உள்ளாட்சி தேர்தலை யொட்டி அக்டோபர் 17 ,19 ஆகிய 2 நாட்களும் தேர்தல்நடக்கும் பகுதிகளில் அரசு பொதுவிடுமுறை அறிவிக்கபட்டுள்ளது..உள்ளாட்சிதேர்தல் இருகட்டங்களில் அக்டோபர் 17 ,19 தேதிகளில் நடைபெறுகிறது. உள்ளாட்சி தேர்தலில் அனைவரும் ......[Read More…]