தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல்

பலவீனப்பட்டு விடவில்லை! பலப்பட்டதால்தான் கடும் போட்டியைத் தந்துள்ளோம்
பலவீனப்பட்டு விடவில்லை! பலப்பட்டதால்தான் கடும் போட்டியைத் தந்துள்ளோம்
தமிழக தேர்தல் நிலவரத்தைக் கண்டு சோர்ந்துவிட வேண்டாம், இது பண பலத்துக்கும் இலவசங்களுக்கும் கிடைத்த வெற்றி. பலப்பட்டதால் தான் நான்கு தொகுதிகளில் கடும் போட்டியைத்தந்து இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளோம், முப்பத்தி இரண்டு  தொகுதிகளில் ஆறு ......[Read More…]