தமிழக பட்ஜெட்

மோடி ஏன்  தமிழக விவசாயிகள் போராட்டத்தை கண்டு கொள்ள வில்லை-
மோடி ஏன் தமிழக விவசாயிகள் போராட்டத்தை கண்டு கொள்ள வில்லை-
மோடியிடம் உள்ள குணம் என்ன வென்றால் ஒரு விஷயம் சரி என்று அவருக்கு தோன்றிவிட்டால் அதைஎப்பாடுபட்டாவது தீர்க்க முனைவார்.அதே நேர த்தில் அது தவறு என்று நினைக்க ஆரம்பித்து விட்டா ல் அதைகடைசி வரை ......[Read More…]

தமிழக பட்ஜெட் கடனில் அழுத்தப்பட்ட மாநிலம் என்பதையே பிரகடனம் படுத்தியுள்ளது
தமிழக பட்ஜெட் கடனில் அழுத்தப்பட்ட மாநிலம் என்பதையே பிரகடனம் படுத்தியுள்ளது
தமிழக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அது மக்களிடம் எந்த தாக்கத்தையாவது ஏற்படுத்துமா என்பது சந்தேகம் ஏனென்றால் இந்த அரசாங்கத்தை எந்த ஒரு பொருட்டாகவும் மக்கள் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அதுமட்டுமல்ல 3 லட்சத்து 75 ஆயிரம் கோடி ......[Read More…]

கடனே என்று சமர்பிக்கப்பட்ட பட்ஜெட்டின் கடன் அளவு 2.5 லட்சம் கோடி
கடனே என்று சமர்பிக்கப்பட்ட பட்ஜெட்டின் கடன் அளவு 2.5 லட்சம் கோடி
தமிழக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பட்ஜெட் சில துறைகளில் ஏற்றத்தையும், பல துறைகளில் ஏமாற்றத்தையுமே அளிக்கிறது.  தமிழ் வளர்ச்சிக்கும் போதிய நிதி இல்லை, தொழில் வளர்ச்சிக்கும் போதிய நிதி இல்லை.  சுகாதாரத்திற்கு ......[Read More…]