தமிழக முதல்வருக்கு

நித்திய அன்னதான திட்டத்தை அறிவித்த  தமிழக முதல்வருக்கு   இந்து முன்னணி பாராட்டு
நித்திய அன்னதான திட்டத்தை அறிவித்த தமிழக முதல்வருக்கு இந்து முன்னணி பாராட்டு
தமிழகத்தின் முக்கியத் திருக்கோவில்களில் நித்திய அன்னதான_திட்டத்தை அறிவித்து செயல்படுத்துவதற்கு உத்திர விட்ட தமிழக முதல்வர் செல்வி ஜெயலலிதாவை இந்து முன்னணி பாராட்டுகிறது. ...[Read More…]