தமிழர்கள்

இலங்கை அரசு மீது பொருளாதார தடை விதிக்கப்பட வேண்டும்
இலங்கை அரசு மீது பொருளாதார தடை விதிக்கப்பட வேண்டும்
இலங்கை தமிழர்கள் அனைத்து உரிமைகளையும்-பெற்று, சிங்கள மக்களுக்கு சமமாக வாழ வழிவகைகள் காணப்படும்-வரையில் இலங்கை அரசு மீது பொருளாதார தடை விதிக்கப்பட வேண்டும் என கோரும் தீர்மானம் இன்று தமிழக சட்டமன்றத்தில் ஒருமனதாக- ......[Read More…]