தமிழிசை சவுந்தரbராஜன்

இந்திய அரசியலில் வளர்ந்து வரும் நட்சத்திரம்’ விருதுக்கு
இந்திய அரசியலில் வளர்ந்து வரும் நட்சத்திரம்’ விருதுக்கு
தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரbராஜன், ‘இந்திய அரசியலில் வளர்ந்து வரும் நட்சத்திரம்’ என்ற விருதுக்கு தேர்ந்தெடுக்க பட்டுள்ளார். தமிழக காங்கிரஸின் முன்னாள் தலைவரான குமரி அனந்தனின் மகளான தமிழிசை சவுந்தர ராஜன், கடந்த 1999 ......[Read More…]