தமிழ்ச் செல்வன்

“நான் அனைவர் பிராதிநிதி”
“நான் அனைவர் பிராதிநிதி”
"நான் அனைவர் மும்பை பாஜக எம்.எல்.ஏ தமிழ்ச்செல்வன் விஜயபாரததிடம் தொலைபேசியில் பேட்டியளித்தார். அப்போது தான் அனைவரின் பிரதிநிதி என்று தெரிவித்தார்." ...[Read More…]