தமிழ் ஏமாற்றும் சீனர்

தமிழ் பேசும் சீனர் என்ற ஆபத்து எச்சரிக்கை
தமிழ் பேசும் சீனர் என்ற ஆபத்து எச்சரிக்கை
*தமிழ் பேசும்சீனர், நமது வாழ்க்கை இன்னும் எண்ணற்ற பெயர்களில் சீனாவைசேர்ந்த பெண்கள் மழலை தமிழில் பேசுவதைபார்த்து இருப்பீர்கள் / நீங்களும் அதனை ரசித்து அந்தபக்கத்தை பின் தொடர்ந்து (follow ) செய்து இருக்கலாம்.* *ஆனால் எப்போதாவது ......[Read More…]