தமிழ் தமிழ்

பாக்கிஸ்தான் பக்கோடாகளுக்கு சொம்படிப்பவர்கள்
பாக்கிஸ்தான் பக்கோடாகளுக்கு சொம்படிப்பவர்கள்
இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு பாக்கிஸ்தான் தீவிரவாதி யாசின் மாலிக் கைது செய்யப்பட்டதும் அடுத்த கைது சீமானாக இருக்குமோ என்று நினைத்தோம்!, ஆனால் திருமுருகன் காந்தி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இங்கு தமிழ் தமிழ் என்று சொல்லி கொண்டு ......[Read More…]