தயான்சந்த ஆனந

ஹாக்கி விளையாட்டின்  ஜாம்பவான்  தயான்சந்த்
ஹாக்கி விளையாட்டின் ஜாம்பவான் தயான்சந்த்
தயான்சந்த ஆனந்த. இந்த பெயரை கேள்விப்பட்டு இருக்குறீர்களா . பெயரை வைத்து இவர் ஒரு இந்தியர் என்று நினைக்கலாம் ஆனால் யார் என்று தெரியவில்லையா, சொல்கிறேன். உலக அளவில் பீல்ட் ஹாக்கி என்னும் விளையாட்டில் ......[Read More…]