தயாரித்து

இங்கிலாந்த்  விஞ்ஞானி செயற்கை பெட்ரோல்
இங்கிலாந்த் விஞ்ஞானி செயற்கை பெட்ரோல்
இங்கிலாந்த் விஞ்ஞானிகள் செயற்கை பெட்ரோலை தயாரித்து உள்ளனர், புதிய வகை மூலக்கூறுகளுடன் ஹைட்ரனை மையமாக வைத்து இந்த பெற்றோல் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த பெட்ரோலின் மூலம் கார்கள் மற்றும் அதன் என்ஜின்களை இயக்க இயலும். இதில் ......[Read More…]