தரவரிசை

உலக அறிவுசார் சொத்து அமைப்பு குறியீட்டில் இந்திய முன்னேற்றம்
உலக அறிவுசார் சொத்து அமைப்பு குறியீட்டில் இந்திய முன்னேற்றம்
உலக அறிவுசார் சொத்துஅமைப்பு, கார்னெல் பல்கலைக் கழகம் மற்றும் இன்சீடு பிசினஸ் ஸ்கூல் ஆகிய நிறுவனங்களுடன் இணைந்து, 'உலகளாவிய புதுமைகுறியீடு - 2020' பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த பட்டியலில் மொத்தம், 131 நாடுகள் இடம்பெற்றுள்ளன. ......[Read More…]

வேகமாக முன்னேறிவரும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா அதிவேகமாக முன்னேறி வருகிறது
வேகமாக முன்னேறிவரும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா அதிவேகமாக முன்னேறி வருகிறது
பொருளாதாரத்தில் வேகமாக முன்னேறிவரும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா அதிவேகமாக முன்னேறி வருகிறது. பொருளா தாரத்தில் வேகமாக முன்னேறிவரும் தெற்காசிய நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா முதலிடத்திலும், பாகிஸ்தான் கடைசி இடத்திலும்உள்ளன.உலகபொருளாதார தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியா 39வது ......[Read More…]