தராயின்

முஹம்மது கோரியை வென்ற பிரதிவ்ராஜ மகாராஜா !!
முஹம்மது கோரியை வென்ற பிரதிவ்ராஜ மகாராஜா !!
கஜினி முகமது கொல்லப்பட்டு சுமார் 150 ஆண்டுகள் கழித்து 1176 ல் முகமது கோரி நம் நாட்டின் மீது படையெடுத்தான். குஜராத் மீது அவன் படையெடுத்த போது அங்கு வீரமங்கை ஆட்சி செய்தால். அரசன் ......[Read More…]