தருண் தேஜ்பால்

தேஜ்பால் தம்மை ‘சட்டப்படி’ பலாத்காரம் தான் செய்தார்
தேஜ்பால் தம்மை ‘சட்டப்படி’ பலாத்காரம் தான் செய்தார்
டெஹல்கா நிறுவன ஆசிரியராக இருந்த தருண்தேஜ்பால் தம்மை 'சட்டப்படி' பலாத்காரம் தான் செய்தார், பலாத்காரம் என்பதற்கு சட்டம் எத்தகைய வரை யறைகளை கொடுத்திருக்கிறதோ அதையெல்லாம் என்னிடம் தேஜ்பால்செய்தார். என பாதிக்கப்பட்ட பெண்பத்திரிகையாளர் பகிரங்கமாக ......[Read More…]

கிணறு வெட்ட பூதம் வந்த கதை
கிணறு வெட்ட பூதம் வந்த கதை
திரு கபில் சிபில், தான் எப்போதும் தெஹல்காவில் பங்குகளுக்கு விண்ணப்பிக்கவில்லை என்றும், "கருத்து சுதந்திரத்தை காக்கும் பொருட்ட" தான் தெஹல்கா நிறுவனத்திற்கு ரூபாய் 5 இலச்சம் நன்கொடை அளித்ததாகவும் கூறினார். ...[Read More…]