தர்ப்பன பூமி

பாவங்களை விளக்கும் தர்ப்பன பூமி
பாவங்களை விளக்கும் தர்ப்பன பூமி
சென்னையில் இருந்து மாயவரம் செல்லும் வழியில் உள்ளது கூத்தனூர். அது ஸரஸ்வதி ஆலயத்திற்கு புகழ் பெற்ற தலம். மாணவ மாணவிகள் பரிட்சை நேரங்களில் அங்கு சென்று பேனா, பென்சில் போன்ற வற்றை வைத்து வணங்கி ......[Read More…]