தர

பார்வையற்றோர் வாக்களிக்க புதிய முறை
பார்வையற்றோர் வாக்களிக்க புதிய முறை
பார்வையற்றோர் யாருடைய உதவியும் இன்றி வாக்ளிக்கும் வகையில், மின்னணு இயந்திர மாதிரிஅட்டை தர , தேர்தல் கமிஷன் முடிவுசெய்துள்ளது.பார்வையற்றோர் யாருடைய உதவியும் இன்றி வாக்ளிக்கும் வகையில் இயந்திரத்தில், "பிரெய்லி' முறையில் எண் ......[Read More…]