தற்காலிகமாக

பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட, ஐந்து நாடுகக்கு விசா தருவதை  குவைத் நிறுத்தி வைத்துள்ளது
பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட, ஐந்து நாடுகக்கு விசா தருவதை குவைத் நிறுத்தி வைத்துள்ளது
பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட, ஐந்து நாடுகக்கு விசா தருவதை , குவைத், தற்காலிகமாக-நிறுத்தி வைத்துள்ளதாக தகவல்கள்-வெளியாகி உள்ளது .பல்வேறு காரணங்களுக்காக, குவைத்திற்கு-வர விசா கேட்டு விண்ணப்பித்த பாகிஸ்தான், ஈரான்,சிரியா, ஆப்கானிஸ்தான், ஈராக் ......[Read More…]