தற்சார்பு

வாய்ப்புகள் நிறைந்த நாடாக, இந்தியா உருவாகியுள்ளது
வாய்ப்புகள் நிறைந்த நாடாக, இந்தியா உருவாகியுள்ளது
உலகிற்கு சிறப்பான எதிர் காலம் தேவைப் படுகிறது. அதற்கு நாம் ஒருங்கிணைந்து, வடிவம்கொடுக்க வேண்டும். நம் எண்ணம், சிந்தனை அனைத்தும், ஏழைகளின் நலன்களை நோக்கமாக கொண்டிருக்க வேண்டும். தொழில்செய்ய வேண்டியதை எளிதாக்க வேண்டியது அவசியம். ......[Read More…]