தலித்கள்

சமூக பிரச்சினைகளுக்கு அரசியல்சாயம் பூசுவதை நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும்
சமூக பிரச்சினைகளுக்கு அரசியல்சாயம் பூசுவதை நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும்
பாஜக. உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளின் உறுப்பினர்களிடம் நான்சொல்வது, நீங்கள் ஒரு சமுதாயத்தினருக்கு எதிராகபேசினால் நாட்டிற்கு பதில்சொல்ல வேண்டும். தலித்கள், பழங்குடியினர் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் முன்னேற்றத்தில் ஆர்வமுடையவன் நான். முந்தைய அரசைவிட தலித்கள் மீதான வன்முறை சம்பவங்கள் ......[Read More…]