தலிபான்

பாகிஸ்தான் பயங்கர வாதிகளுக்கு உதவி செய்யும் ஆதாரங்களை வெளியிட்டார் ஆப்கான் முன்னாள் உளவுத் துறை தலைவர்.
பாகிஸ்தான் பயங்கர வாதிகளுக்கு உதவி செய்யும் ஆதாரங்களை வெளியிட்டார் ஆப்கான் முன்னாள் உளவுத் துறை தலைவர்.
பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகளுக்கு உதவி செய்கிறது என்பது தொடர்பான ஆவணங்களை ஆப்கானிஸ்தான் முன்னாள் உளவுத்துறை தலைவர் ரகுமத்துல்லா நபில்  வெளியிட்டார். பாகிஸ்தான் உளவுத்துறை தலிபான் மற்றும் ஹக்கானி நெட்வோர்க் பயங்கரவாத இயக்க த்திற்கு  உதவியது தொடர்பான ஆதாரங்களை ......[Read More…]

தலிபான்களை புகழும்  அஃப்சல் குருவின் சிறைக்குறிப்புகள் புத்தகம்
தலிபான்களை புகழும் அஃப்சல் குருவின் சிறைக்குறிப்புகள் புத்தகம்
ஜம்மு காஷ்மீரில் வெளியிடப்பட்ட தூக்கிலிடப்பட்ட நாடாளுமன்ற தாக்குதல்குற்றவாளி அஃப்சல் குருவின் சிறைக்குறிப்புகள் புத்தகத்தில் தலிபான்களை புகழ்ந்தும் ,தீவிரவாதத்தை ஆதரித்தும் எழுதப்பட்டிருப்பதாக சர்ச்சை எழுந்துள்ளது. ...[Read More…]

இஸ்லாம் இவர்களுக்கு கற்பித்தது இதுதானா?
இஸ்லாம் இவர்களுக்கு கற்பித்தது இதுதானா?
சுடுவதற்கும், கொல்வதற்கும்--விதிவிலக்குகளே இல்லாதவர்கள்தான் தலிபான்கள்..தாயை கொல்வார்கள்-- தனயனை கொல்வார்கள்--,பக்கத்தில் உள்ளவர்களை கொல்வார்கள்.--.நண்பனை கொல்வார்கள்--.நல்லவன் என்பதை பார்க்காமல் -- கொல்வார்கள். ...[Read More…]

June,23,13,