தலைசிறந்த

உலகில் தலைசிறந்த மருந்து ராம நாமமே
உலகில் தலைசிறந்த மருந்து ராம நாமமே
தர்மத்தின் மீது நம்பிக்கையும் இறை நம்பிக்கையும் காந்திஜிக்கு சிறு வயது முதலே இருந்தது. அவர் ஆன்மிகத்தில் யோக சாதனை எதுவும் செய்யவில்லை. ஆனால் அவரின் ரோமத்தில் கூட ஆன்மிகம் ஆழப் பதிந்துள்ளது. 1936, டிசம்பர் 5-ம் ......[Read More…]