தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம்

கூகுள் ஒப்பந்தத்தை முறித்துக் கொள்ள தலைமைத்தேர்தல் ஆணையம் முடிவு
கூகுள் ஒப்பந்தத்தை முறித்துக் கொள்ள தலைமைத்தேர்தல் ஆணையம் முடிவு
தேசியபாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு கூகுள் நிறுவனத்துடன் இணைந்து செயல் படும் ஒப்பந்தத்தை முறித்துக் கொள்ள தலைமைத்தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்துள்ளது. ...[Read More…]