தலைமையகதிற்கு

மத்திய பிரதேச முதல்வருக்கு உலக வங்கி அழைப்பு
மத்திய பிரதேச முதல்வருக்கு உலக வங்கி அழைப்பு
மத்திய பிரதேச முதல்வர் சிவராஜ் சிங் செளஹானை உலக-வங்கியின் தலைமையகதிற்கு வருமாறு உலக வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார். இத்தகவலை மத்தியப்பிரதேச அரசு இன்று வெளியிட்டுள்து. மத்தியப்பிரதேச மாநிலத்தில்  குழந்தைகள் மற்றும்  ......[Read More…]