தலைவர் நிதின் கட்காரி

தீவிரவாதத்தை தூண்டும்செயல்களை நிறுத்தும்-படி சீனா பாகிஸ்தானை வற்ப்புறுத்த வேண்டும்
தீவிரவாதத்தை தூண்டும்செயல்களை நிறுத்தும்-படி சீனா பாகிஸ்தானை வற்ப்புறுத்த வேண்டும்
பயங்கரவாத செயல்களை நிறுத்திக் கொள்ளவேண்டும் என பாகிஸ்தானிடம் சீனா வலியுறுத்த வேண்டும் என்று பாரதிய ஜனதா தலைவர் நிதின்கட்காரி கேட்டு கொண்டுள்ளார், சீனாவில் சுற்று பயணம் மேற்-கொண்டுள்ள பாரதிய ஜனதா தலைவர் ......[Read More…]