தலை நகர் டில்லி

டில்லியில் காற்று மாசு குறைந்துள்ளது:
டில்லியில் காற்று மாசு குறைந்துள்ளது:
தலை நகர் டில்லியில் காற்று மாசு குறைந் துள்ளதாக அமைச்சர் ஹர்ஷ வர்தன் கூறி உள்ளார். இது குறித்து அவர் கூறியிருப் பதாவது: டில்லியில் கடந்தாண்டை  விட இந்தாண்டு காற்றின் மாசு அளவு குறைந் துள்ளது. ......[Read More…]