தலை நோய்· இவை நீங்கும்

அறுகம்புல்லின் மருத்துவ குணம்
அறுகம்புல்லின் மருத்துவ குணம்
அறுகம்புல் ஒரு இராஜ மூலிகையாகும் , அறுகம்புல்  நோய்களை வேருடன் அறுப்பதால் இதற்குச் சித்தர்கள் அறுகு என பெயரிட்டுள்ளனர். இடகலை, பிங்கலை நமது தச நாடிகளில் பிரதானமானது, அறுகம்புல் இவை இரண்டையும் மற்றும் இவை சார்ந்த ......[Read More…]