தலை முடி உதிர்வதை

தலை முடி உதிர்வதை தடுக்க குறிப்புகள்
தலை முடி உதிர்வதை தடுக்க குறிப்புகள்
முடி அதிகம் கொட்டினால் உணவில் அதிகம் முருங்கைகீரைக்கு அதிகம் இடம் கொடுங்கள்.இரும்பு சத்து குறைபாடுகள் ம்ட்டுமே பெரும்பாலும் இதற்க்கான காரணம்மாக அமைகிறது. தலை "முடி உதிர்வதை தடுக்க" நாலுடேபிள் ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாரையும் அதே அளவு ......[Read More…]