தளபதி விஜய்

பெருகும் மசூதிகளையும், சர்ச்சிகளை மருத்துவமனையாக்க முயலுலாமே, தளபதி
பெருகும் மசூதிகளையும், சர்ச்சிகளை மருத்துவமனையாக்க முயலுலாமே, தளபதி
மெர்சல் படத்தில் விஜய் ஒரு ஊரில் கோயில் கட்டுவதற்கு பதிலாக அதில் மருத்துவமனை கட்டலாம் என்றிருப்பான் அதை ஒரு கிறித்தவ சர்ச்சுக்கு முன்னோ இல்லை இஸ்லாமியர்களின் மசூதிக்கு முன் நின்று கூறுவதாக படம் எடுக்க முடியுமா! ......[Read More…]

October,19,17,