தழும்மை கண்டு நகைப்பான். உடம்பிலும் மனதிலும் வலிமைஇல்லாமல்

காயம் படாதவன் தான் தழும்மை கண்டு நகைப்பான்
காயம் படாதவன் தான் தழும்மை கண்டு நகைப்பான்
தோல்வியின் மூலமே மனிதன் புத்திசாலி ஆகிறான். பிறரிடம இருந்து நல்லவற்றைக் கற்றுக்கொள்ள மறுப்பவன் இறந்தவனுக்கு சமம் . காயம் படாதவன் தான் தழும்மை கண்டு நகைப்பான். உடம்பிலும் மனதிலும் வலிமைஇல்லாமல் போனால் ஆன்மாவை அடைய ......[Read More…]