தவத்தால்

ஓம் நமோ நாராயணா பக்த்த பிரகலத
ஓம் நமோ நாராயணா பக்த்த பிரகலத
உட‌லினை-வ‌ருத்தி மூச்சினை அட‌க்கும் தவத்தால்-பயனில்லை உயிர்க‌ளை-வதைத்து ஓமங்கள்| வளர்க்கும் யாக‌ங்க‌ள்-தேவையில்லை மாதவா-மதுசூதனா என்ற மனதில் துயரமில்லை என்கிற அருமையான கருத்தை வழங்கும் பாடலாகும்   ......[Read More…]