தாஜ்மஹால்

யோகி, தாஜ்மஹால் இந்திய கலாச்சாரம் கிடையாது என்று சொன்னது கொலைபாதக செயல் கிடையாது
யோகி, தாஜ்மஹால் இந்திய கலாச்சாரம் கிடையாது என்று சொன்னது கொலைபாதக செயல் கிடையாது
தாஜ்மஹாலைச் சுற்றி சிக்கல். தாஜ் மஹால் , சுற்றுலா தலமா இல்லையா? ஏன் காவிகள் இப்படி மத வெறி பிடித்து அலைகிறார்கள்? நான் டெல்லியில் வேலை செய்திருந்தாலும், இது வரை தாஜ்மஹால் பார்த்ததில்லை. வாய்ப்புக் கிடைத்தால் ......[Read More…]