தானியங்களை சேமித்து

பஞ்சாப்பில்  உருவாகும் மிக பெரிய தானியக் கிடங்கு
பஞ்சாப்பில் உருவாகும் மிக பெரிய தானியக் கிடங்கு
பஞ்சாப்பில் 42 லட்சம்_டன் உணவு தானியங்களை சேமித்துவைக்கும் அளவுக்கு மிகபெரிய உணவு தானிய கிடங்கை அந்த மாநில அரசு அமைத்து வருகிறது.இதற்கான முறையான அனுமதியை மத்திய அரசு வழங்கிவிட்டது. ......[Read More…]