தாமரைச் சின்னம்

தாமரைச்சின்னத்தின் அவுட்லைனை பளிச்சென்று ஆக்க தேர்தல் ஆணையம் ஒப்புதல்
தாமரைச்சின்னத்தின் அவுட்லைனை பளிச்சென்று ஆக்க தேர்தல் ஆணையம் ஒப்புதல்
வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களில் இருக்கும் தாமரைச்சின்னத்தின் அவுட்லைனை தற்போது இருப்பதைவிட சற்று பளிச்சென்று ஆக்க தேர்தல் ஆணையம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. ...[Read More…]