தாமஸ் பாண்டியன்

கைக்கூலியாக செயல்படும் தாமஸ் பாண்டியனுக்கு , பாஜக தலைவரை விமர்சனசிக்க தகுதியில்லை
கைக்கூலியாக செயல்படும் தாமஸ் பாண்டியனுக்கு , பாஜக தலைவரை விமர்சனசிக்க தகுதியில்லை
டில்லியின் கூலி தமிழிசைக்கு பதில்சொல்ல நான் விரும்பவில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார் தாமஸ் பாண்டியன். ஒரு குற்றவாளியின் முன்னாள் கைகட்டி வாய்பொத்தி கைக்கூலியாக செயல்படும் தாமஸ் பாண்டியனுக்கு தமிழக பாஜக தலைவரை விமர்சனம் செய்வதற்கு தகுதியில்லை. உசிலம்பட்டி உத்தப்பநாயக்கனூர் ......[Read More…]