தாம்பரம் விமான படை

9 இலங்கை வீரர்களும் திருப்பி  அனுப்பப் பட்டனர்
9 இலங்கை வீரர்களும் திருப்பி அனுப்பப் பட்டனர்
தாம்பரம் விமான படை தளத்தில் பயிற்சிபெற்று வந்த 9 இலங்கை வீரர்களும் திருப்பி அனுப்பப் பட்டனர்.கடந்த சில நாட்க்களாக தாம்பரம் விமான படை தளத்தில் இலங்கை விமான படையை சேர்ந்த 9 வீரர்கள் ......[Read More…]