தாயை

பாரத தாயை வணங்குவோம்
பாரத தாயை வணங்குவோம்
மனிதகுல விரோதிகளின் கூடாரமான பாகிஸ்தானால் படுகொலை செய்யப்பட்ட இந்திய ராணுவ வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் அதே நேரத்தில் கொல்லப்பட்ட ராணுவவீரர் ஹெம்ரஜ் அவர்களின் மனைவி இரண்டு ஆண் ஒரு பெண் குழந்தைகள் ஹெம்ரஜ் ......[Read More…]