தாய் மதம்

வழி மாறி சென்றவர்கள் தாய் மதம் திரும்பும் நாள்  வரும்
வழி மாறி சென்றவர்கள் தாய் மதம் திரும்பும் நாள் வரும்
சென்ற வாரம் உ.பி.,யில் எட்டு கிராமங்களை சேர்ந்த, 36 குடும்பங்களாக உள்ள 180 பேர் தங்களை பிற்போக்கு மதங்களிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு, சுதந்திர சிந்தனையையும், மெய்ஞானத்தையும் போதித்து, உலகுக்கே விளக்காய் திகழும் தர்ம ......[Read More…]