தாழ்த்தப்பட்டோர்

வன்கொடுமைச் சட்டம்
வன்கொடுமைச் சட்டம்
எல்லோரும் தமிழக அரசியலில் பரபரப்பாக இருக்க, சப்தமேயில்லாமல் உச்ச நீதிமன்றம் அதிமுக்கியமான ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கிறது. #வழக்கு எண் Criminal appeal 416/2018 தீர்ப்பு நாள் 20.03.2018 தாழ்த்தப்பட்டோர்களுக்கெதிராகச் செயல்படுவோர் மீது Scheduled Castes and the ......[Read More…]