தினங்களும்

திருவண்ணாமலை கிரிவல தினங்களும் அதன் பலன்களும்
திருவண்ணாமலை கிரிவல தினங்களும் அதன் பலன்களும்
திருவண்ணாமலையில் ஞாயிறு கிரிவலம் சிறந்ததாகக் கூறப்படுகிறது . ஒவ்வொரு ஞயிற்று கிழமைகளிலும் சூரிய பகவான் பூவுலகிற்கு ஏதேனும் ஒரு வடிவில் வந்து திருவண்ணா மலையைக் கிரிவலம் செய்வதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்கு ஆதாரமாக இன்றும் திருவண்ணா ......[Read More…]