தினறுகிறது

ஐ.மு.கூட்டணி அரசு  எதிலும்மே ஒரு  முடிவை எடுக்க  முடியாமல் தினறுகிறது
ஐ.மு.கூட்டணி அரசு எதிலும்மே ஒரு முடிவை எடுக்க முடியாமல் தினறுகிறது
ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி அரசு எதிலும்மே ஒரு முடிவை எடுக்க முடியாமல் மோசமான ஆட்சியை நடத்தி வருகிறது என பாரதிய ஜனதா மூத்த தலைவர் அத்வானி கருத்து ......[Read More…]

November,30,12, ,