திபெத்

இந்திய ராணுவத்தின் உதவியால் ” திபெத் தேசிய கொடி ”  மேலும் கூடுதல் படைகள் அனுப்பபட்டன,, சீனா அதிர்ச்சி
இந்திய ராணுவத்தின் உதவியால் ” திபெத் தேசிய கொடி ” மேலும் கூடுதல் படைகள் அனுப்பபட்டன,, சீனா அதிர்ச்சி
சீனா ஆளுமைக்குட்பட்ட திபெத் எல்லையில் நேற்று இந்திய ராணுவத்தின் உதவியால் " திபெத் தேசிய கொடி " ஏற்றப்பட்டுள்ளது. சிக்கிம் மாநிலத்தில் உள்ள டோகா லாம் பகுதியில் பூடான் எல்லையில் நுழைய முடியாத படி ......[Read More…]

July,14,17, ,