திராவிட கழக வீரமணி

பின்னி பெடல் எடுத்தார் எச் ராஜா ஜி !!
பின்னி பெடல் எடுத்தார் எச் ராஜா ஜி !!
ரஜினிக்கும் கமலுக்கும் உள்ள வித்யாசம் என்னன்னா ரஜினி எந்த மதத்தையும் புண்படுத்தலை விமர்சிக்கலை, ஆனா கமல் திராவிட கழக வீரமணியை போல் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். அன்பே சிவம்னு ஒரு படம். கமலுக்கு அவர் தாய் ......[Read More…]