திரிபுரா திரிபுரசுந்தரி

திரிபுரா  திரிபுரசுந்தரி ஆலயம்
திரிபுரா திரிபுரசுந்தரி ஆலயம்
இந்தியாவின் கிழக்குப் பகுதியான திரிபுரா மானிலத்தில் உள்ளது ஒரு அழகிய திரிபுரசுந்தரி ஆலயம் . அதில் உள்ள தேவியை ஷோராஷி என்றும் கூறுகின்றனர் . உலகில் உள்ள ஐம்பத்தி யொரு சக்தி ஆலயங்களில் ......[Read More…]