திருநெல்வேலி மாவட்டம்

நாம் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டிய காலகட்டம் இது
நாம் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டிய காலகட்டம் இது
பல விசயங்கள் மோடி அவர்களின் பெயரை கெடுப்பதற்காகவே திடடமிட்டு அரங்கேற்றப்படுகிறது என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணம்: திருநெல்வேலி மாவட்டம் ஆலங்குளத்தில் உள்ள ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா வங்கியில், ஒரு மூதாட்டி ஓய்வூதிய கணக்கு வைத்திருப்பதாகவும், ......[Read More…]